Iyengar yoga uddannelsen – Introductory level I & level II

Grunduddannelse til Iyengar®yogalærer

Uddannelsen er for dig som ønsker et grundigt og længerevarende forløb med tid til fordybelse over tre år.

For at blive optaget på uddannelsen skal du have praktiseret Iyengar® yoga i minimum tre år.
Sideløbende med uddannelsen skal du gå hos en Certificeret Iyengar yoga lærer én gang ugentligt samt have din daglige egen praksis.

Uddannelsen afsluttes med en praktisk og teoretisk prøve, som giver et internationalt godkendt certifikat ”Introductory Certificate”.

Navnet Iyengar® er et registreret varemærke, som symboliserer et globalt kvalitets brand.
Med et Iyengar® yoga certifikat bliver du dermed en del af de bedst uddannede yogalærere i verden.
”Introductory Certificate” giver dig mulighed for videreuddannelse på Junior og Senior niveauer.​

​Udover at leve op til de formelle adgangskrav til uddannelsen til IYENGAR yoga lærer, er det vigtigt at forstå, at der er tale om en berigende, men også krævende uddannelse.

At praktisere IYENGAR yoga med det mål at kunne formidle B.K.S Iyengars unikke metode, stiller hver enkelt af os overfor ganske betydelige krav om modenhed, arbejdsomhed, vedholdenhed og selvdisciplin.​​

​Tider 2018:
Du skal selv medbringe frokost. Kaffe og the er frit tilgængelig. Spis ikke lige før du kommer, da vi starter med træning.
Medbring trænings tøj, så kroppen kan ses.
Det gratis at overnatte i yoga-salen, for dig som går på uddannelsen.​

Fredag den 21. september kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 22. september kl. 9.00 – 18.00

I denne første møde weekend er der velkomst og præsentation af undertegnede samt af aspiranterne.
Gennemgang af uddannelsen, bøger og andet materiale.
Gennemgang af Foreningens vedtægter.​

Fredag den 26. oktober kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 27. oktober kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 16. november kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 17. november kl. 9.00 – 18.00​

Fredag den 7. december kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 8. december kl. 9.00 – 18.00

Tider 2019:
Januar måned 2019 er jeg i Pune, Indien​

Fredag den 22. februar kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 23. februar kl. 9.00 – 18.00​

Fredag den 8. marts kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 9. marts kl. 9.00 – 18.00​

Fredag den 5.. april kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 6. april kl. 9.00 – 18.00​

Fredag den 10. maj kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 11. maj kl. 9.00 – 18.00​

Fredag den 14. juni kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 15. juni kl. 9.00 – 18.00​

Fredag den 23. august kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 24. august kl. 9.00 – 18.00​

Fredag den 13. september kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 14. september kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 25. oktober kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 26. oktober kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 15. november  kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 16. november kl. 9.00 – 18.00​

Fredag den 6. december kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 7. december kl. 9.00 – 18.00​​

Tider i 2020:
Fredag den 28. februar 2020 kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 29. februar 2020 kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 19. juni kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 20. juni kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 21. august kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 22. august kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 25. september kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 26. september kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 23. oktober kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 24. oktober kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 20. november kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 21. november kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 11. december kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 12. december kl. 9.00 – 18.00

Tider i 2021:
Fredag den 5. februar kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 6. februar kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 5. marts kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 6. marts kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 26. marts kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 27. marts kl. 9.00 – 18.00

Fredag den 16. april kl. 14.00 – 20.00
Lørdag den 17. april kl. 9.00 – 18.00

Prisen for basis Iyengar yoga Introductory level I & II er kr. 30.000 – depositum er kr. 10.000,  restbeløbet betales á 4 rater med kr. 5.000,00

Bemærk at der ikke gives tilbagebetalinger og eksamens gebyret skal betales seperat til IYFDK.​

Obligatorisk: Der undervises af udenlandske seniorlærere 1 gang pr. halve år, som betales separat.
Workshop med Jayne Orton den 12. + 13. +14. oktober 2018. Læs mere på hjemmesiden.

Yderligere information:
Kontakt pr. mail eller mobil og Information sendes løbende til aspiranterne under uddannelsen

Formål:​

Uddannelsens formål er at lære aspiranterne korrekt selvpraksis af asanas og pranayama baseret på B.K.S. Iyengars metode og dernæst kunsten at formidle denne indsigt videre gennem undervisning.
Intentionen med uddannelsen er, at gøre aspiranten så fortrolig med B.K.S. Iyengars metode, at han/hun kan bestå eksamen til det af B.K.S. anerkendte Introductory level I og II certifikat efter de tre års uddannelse.

Certifikatet er internationalt anerkendt og gør det muligt at undervise i IYENGAR yoga hvor som helst på jorden.
Eksamen finder sted på baggrund af en liste med ca. 60 stillinger og enkelte pranayamas, som aspiranten skal udføre.
Derudover skal aspiranten til eksamen undervise en mindre gruppe begyndere.

Uddannelsens opdeling er med fokus på den konstante bestræbelse på at studere og indkredse essensen af B.K.S. Iyengars metode.

Uden en stærk og stabil selv praksis som fundament giver uddannelsen som yogalærer ingen mening.
Derfor er det vigtigt, at du har fokus på din egen praksis af asanas og pranayama.

I yoga skelnes der ikke, sådan som vi er vant til det, mellem krop og bevidsthed (citta).

Kroppen ér bevidsthed:

“The body is part of the mind and the mind is part of the body. They are interconnected, interwoven. The eight aspects of yoga are contained in one posture, in one breath.” B.K.S. Iyengar

Fordybelse
Gennem den intensive praksis af asanas og pranayama forbedrer du din tekniske kunnen og en gradvist større mental og emotionel stabilitet bliver mulig.

En ændret oplevelse af kroppen vil med andre ord også ændre din perception og dermed din opfattelse af virkeligheden.

I praksis vil det dynamiske og intense arbejde med kroppen derfor ikke bare gøre dig stærkere og mere smidig, men samtidig også mere energisk, afspændt og opmærksom:

“Self-correction comes with perception” B.K.S. Iyengar.

Underviser: Certificeret Iyengar yoga lærer Elin Marie Døfler Bruun – junior level III

Sted: Yoga-Centret Region Midtjylland, Nr. Holtumvej 3, Arnborg, 7400 Herning
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig enten pr. mail eller på 51 50 91 17

​Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på uddannelsen.​

Namaste
Elin​

phone svg mail svg pin svg

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os