Workshop Med Rajlaxmi

Ny dato kommer – workshoppen blev desværre aflyst i 2020 på grund af Corona krisen over hele verden.
Jeg skal nok holde dig orienteret, når ny dato fastsættes.
Alt er usikkert i Indien og man ved ikke hvornår man får lov til at rejse ind / ud af landet.​

Det er med ydmyghed og stolthed, at jeg igen kan byde Rajlaxmi velkommen til Danmark.​

Iyengar Yoga undervisning direkte fra Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institut, Pune Indien og du kommer ikke tættere på kilden.
Tilmeldingerne lukker ved 40 tilmeldte.

Tre dages workshop med Senior Iyengar Yoga Teacher Dr. Nidmarti Rajlaxmi Sudhirkumar.

Senior Iyengar Yoga Teacher Dr. Nidmarti Rajlaxmi Sudhirkumar kommer til Yoga-Centret Region Midtjylland i maj 2020. Det er mig en stor ære igen at kunne præsentere Dr. Nidmarti Rajlaxmi, direkte fra Ramamani Iyengar Memorial Institute i Pune, Indien.


Tre dages workshop
​Fredag: 17:00 til 20:00
Lørdag: 9:30 til 12:30, og fra 14:00 til 17:00
Søndag: 9:30 til 13:00

Senior Iyengar yoga teacher Dr. Nidmarti Rajlaxmi Sudhirkumar
Dr. Nidmarti Rajlaxmi har en doktorgrad i ayurvedisk medicin, med en praksis i gynækologi. Hun arbejdede som fuldtids læge, da hun begyndte at tage klasser på RIMYI Institut og har trænet direkte under Mr. B.K.S. Iyengar. Hun har undervist Iyengar yoga på fuld tid ved Institut i 22 år.
Praksis under hendes graviditeter førte hende til at arbejde med terapeutiske anvendelser – hun har bistået med medicinske Klasser i 17 år.
Dr. Rajlaxmi har også været en del af Geetaji`s omgangskreds, da de var i Manchester, England i 2009, og i Portland til konference om Terapeutisk Yoga i 2010. Hun har givet workshops i USA, Tyskland, Frankrig og England, Finland, Japan og nu også i Danmark.
Fra de mange års studier med BKS Iyengar, Dr. Geeta S. Iyengar og Prashant Iyengar, formidler hun et væld af viden, erfaring og ekspertise.

​Jeg har studeret på Rajlaksmi´s klasser i Pune gennem flere år. Hendes kapacitet og viden er fantastisk og så er hun et utroligt dejligt og varmt menneske. Du må simpelthen ikke snyde dig selv for hendes undervisning og dejlige personlighed.

Hvis du vil sikre dig en plads, skal du tilmelde dig så hurtigt som muligt. Der bliver rift om pladserne.
​Workshoppen er for yogalærere og for dig med 2 års yoga erfaring.

Pris: 1750,00

Depositum: kr. 400,00 i administrationsgebyr indbetales ved tilmelding og restbeløbet indbetales senest den

​Tilmeld dig her

Ved afbud af personlige årsager tilbagebetales gebyret indtil 3 uger før kursusstart, dog med fradrag for depositum kr. 300,00. Herefter er tilmelding bindende og kursusgebyret refunderes ikke.

Bank: Handelsbanken Reg. 7620 konto 2054235 Mrk.: Rajlaksmi

Sted: Yoga-Centret Region Midtjylland, Nr. Holtumvej 3, Arnborg, 7400 Herning.

Overnatning: Du er velkommen til at overnatte i yoga-salen og bruge faciliteterne der, incl. køkken og bad mod et gebyr kr. 100,00 pr nat.

Jeg er gerne til rådighed for yderligere informationer, hvis du har spørgsmål.
Jeg sender yderligere information ud til dig, når tiden nærmer sig og du er automatisk tilmeldt, når du har indbetalt depositum.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til denne unikke workshop med Rajlaksmi.

Namaste
Elin

New date will come.
The workshop was unfortunately cancelled this year 2020 caused the Corona crisis all over the world.
I will keep you in mind when the new date will arrive. Everything is unsure in India and they dont know when they are allowed to travel in and out of India.

It is with humility and pride that I can once again welcome Rajlaxmi to Denmark.

Iyengar Yoga teaching directly from the source Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, Pune, India and you get no closer to it.
​Enrollments close at 40 enrolled.

Three-day workshop with Senior Iyengar Yoga Teacher Dr. Nidmarti Rajlaxmi Sudhirkumar.

Senior Iyengar Yoga Teacher Dr. Nidmarti Rajlaxmi Sudhirkumar comes to Yoga Centre Region Midtjylland in May 2020.
It is a great honor for me to present Dr. Nidmarti Rajlaxmi directly from Rama Mani Iyengar Memorial Institute in Pune, India.

Three day workshop
Friday: 5 pm to 8 pm
Saturday: 9.30 am to 12:30 pm & 14:00 pm to 5:00 pm
Sunday: 9:30 am to 13:00 pm

Senior Iyengar yoga teacher Dr. Nidmarti Rajlaxmi Sudhirkumar
Dr. Nidmarti Rajlaxmi has a doctorate in ayurvedic medicine, a practice in gynecology. She worked as a full-time doctor, when she began taking classes at RIMYI Institute and has trained directly under Mr. B.K.S. Iyengar. She has been teaching Iyengar yoga full time at the Institute for 22 years.
Practice during her pregnancy led her to work with therapeutic uses – she has assisted with medical classes for 17 years.
Dr. Rajlaxmi has also been part of Geetaji`s entourage when they were in Manchester, England in 2009 and in Portland Conference on Therapeutic Yoga in 2010. She has given workshops in the United States, Germany, France and England, Finland, Japan and now also in Denmark.
From the many years of study with BKS Iyengar, Dr. Geeta S. Iyengar and Prashant Iyengar, she communicates a wealth of knowledge, experience and expertise.

I studied at Rajlaksmi’s classes in Pune for several years. Her capacity and knowledge is fantastic and she is an incredibly nice and warm human being. You simply must not miss out on her education and lovely personality.

To secure your place, please sign up as soon as possible. There is competition for places.
The workshop is for yoga teachers and for you with 2 years of yoga experience.

Price: 1750,00

Deposit: D.kr. 400.00 administrative fee paid together with the assignment and the balance paid no later than

Registration: mail@yoga-centret.dk

Course fees refunded up to 3 weeks before the start of the course, subject to deductions for deposit D.kr. 300.00. After this registration is binding and the course fee is not refundable.

Bank: Handelsbanken Reg. 7620 account 2054235

Marked .: Rajlaksmi

Location: Yoga Centre Region Midtjylland, Nr. Holtumvej 3 Arnborg, 7400 Herning.

Accommodation: You are welcome to stay in the yoga hall and use the facilities there, incl. kitchen and bath for a fee D.kr. 100.00 per night.

I am happy to provide further information if you have questions.
I will send further information to you when the time is approaching and you are automatically registered when you have paid the deposit.

Namaste
Elin

phone svg mail svg pin svg

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os